Εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη λειτουργίας του blog «asimantiellada.gr».
Ο σκοπός αυτού του ιστότοπου είναι η συλλογή, διάσωση και ανάδειξη εμπειριών των προγόνων μας οι οποίες υπάρχουν στις περισσότερες οικογένειες με τη μορφή προφορικών ιστοριών.
Ευελπιστούμε στη δημιουργία μιας «δεξαμενής» η οποία θα περιέχει αναμνήσεις, γεγονότα, εμπειρίες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που βίωσαν οι καθημερινοί άνθρωποι τα γεγονότα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας με σκοπό να προστατευτούν και να παραδοθούν στις επόμενες γεννεές.
Το ιστολόγιο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και βασίζεται στη συλλογική προσπάθεια των απανταχού Ελλήνων που είναι πρόθυμοι να προστατέψουν τις μνήμες των προγόνων τους.
Σας προσκαλούμε αφ΄ ενός να επισκευθείτε το ιστολόγιό μας και εφ΄ όσον θελήσετε να συνδράμετε με την υποβολή ιστοριών, αφ΄ ετέρου δε να γνωστοποιήσετε την ύπαρξή του σε πιθανούς πληροφορητές.
Πιστεύοντας ότι μ΄αυτή την κίνηση προστατεύουμε τις ζωογόνες ρίζες μας αυτή τη δύσκολη εποχή που άλλοι προσπαθούν να τις απαξιώσουν περιμένουμε την ανταπόκρισή σας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Απόστολος και Χρυσάνθη